МОБИЛДІ АУДАРЫМДАР ТУРАЛЫ ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК

0
19
 1. МОБИЛДІ АУДАРЫМДАРДЫ ТЕКСЕРУ НЕ ҮШІН ҚАЖЕТ?

Мобилді аударымдарды тексеру заңсыз кәсіпкерлік қызметті көлеңкеден шығаруға бағытталған.

Кейбір кәсіпкерлер сатылған тауарлар немесе қызметтер үшін төлемді мобилді аударымдар арқылы алады. Алайда, бұл аударымдар кассалық аппараттарды, POS-терминалдарды және QR-кодтарды қолданбай жүргізіледі. Тиісінше, чектер берілмейді және тұтынушылардың құқықтары бұзылады.

Айта кету керек, мемлекет барлық мобилді аудармаларды тексермейді.

Тек әртүрлі тұлғалардан үш ай қатарынан ай сайын 100 немесе одан да көп мобилді аударымдар алған тұлғалар ғана, яғни, кәсіпкерлік қызметтің белгілері байқалған жағдайда тексеру жүргізіледі.

 

 1. ТУЫСТАР МЕН ДОСТАРҒА АҚША АУДАРУҒА БОЛА МА?

Жеке тұлғалар бұрынғыдай өздерінің жеке мақсаттары үшін: туыстарына, достарына, ата-аналарына, балаларына және басқа да өмірлік жағдайларға байланысты мобилді аударымдар жасай және қабылдай алады. Бұған қатысты ешқандай шектеу жоқ.

 

 1. КЕЙБІР КӘСІПКЕРЛЕР ҚОЛМА-ҚОЛ АҚШАСЫЗ ТӨЛЕМДЕРДІ ҚАБЫЛДАУДАН БАС ТАРТЫП, ТЕК ҚОЛМА-ҚОЛ АҚШАМЕН ТӨЛЕМ ЖАСАУДЫ ТАЛАП ЕТЕ БАСТАДЫ. БҰЛ ҚАНШАЛЫҚТЫ ЗАҢДЫ?

«Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасы Заңының нормаларына сәйкес түрлі төлем тәсілдері қарастырылған – банк картасымен, QR төлемімен немесе қолма-қол ақшамен (25-бап).

Қолма-қол ақшасыз төлемдерді қабылдаудан бас тарту заңсыз болып табылады және тұтынушылардың құқықтарын бұзады.

Кәсіпкерлердің төлем карточкаларын пайдалана отырып төлемдерді қабылдаудан бас тартқаны үшін бірінші рет әкімшілік жауапкершілікке тартылып, ескерту жасалады, ал қайталап бұзған жағдайда – 147 680 теңге (40 АЕК) көлемінде айыппұл салынады (ӘҚБтК-нің 194-бабы).

 

 1. ЕГЕР КӘСІПКЕР ҚОЛМА-ҚОЛ АҚШАСЫЗ ТӨЛЕМ ҚАБЫЛДАУДАН БАС ТАРТСА, ҚАЙДА ЖҮГІНУГЕ БОЛАДЫ?

Қолма-қол ақшасыз төлемдерді қабылдаудан бас тарту фактілері туралы тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кіріс органдарына жүгіну қажет.

 

 1. АЛ МЫСАЛЫ, ТАКСИ ЖҮРГІЗУШІЛЕРІ НЕ ІСТЕУІ КЕРЕК? ОЛАР КАССАЛЫҚ АППАРАТТЫ ӨЗДЕРІМЕН БІРГЕ АЛЫП ЖҮРЕ АЛМАЙДЫ ҒОЙ.

Жеке тасымалдаушылар жеке кәсіпкер ретінде тіркелуі керек. Мұны «e-Salyq Business», «Egov Mobile» және кейбір екінші деңгейдегі банктердің мобилді қосымшалары («Halyq bank», «Kaspi bank», «BankCenterCredit») арқылы жасауға болады.

Бұл ретте қолма-қол ақшасыз төлемдерді қабылдау үшін онлайн режимінде кәсіпкерлік банк шотын ашуға болады, сол жерге көрсетілген қызметтер үшін төлемдер түседі. Ол үшін сізге тек смартфон қажет. Кассалық аппараттар мен POS-терминалдарды алып жүрудің қажеті жоқ.

 

 1. БҰЛ БАСТАМА КӘСІПКЕРЛЕРДІҢ «КӨЛЕҢКЕГЕ» КЕТУІНЕ ӘКЕЛІП СОҚПАЙДЫ МА?

Қазіргі таңда салықтық міндеттемелерді адал орындау әлдеқайда тиімді.

Бүгінде бизнес жүргізуге және оны дамытуға қолайлы жағдай жасалған. Салық режимдерінің тәртібі жеңілдетілді – салық мөлшерлемелері қызмет түріне байланысты тек 1-4%-ды ғана дейін құрайды.

Егер мұндай жағдайда кәсіпкер мобилді аударымдар қабылдаса, онда ол қазірдің өзінде «көлеңкеде» қалып, салық бақылауына түседі.

Бұл ретте мобилді аударымдарды тексеру адал салық төлеушілерге әсер етпейді.

Осылайша, әділдік және міндетті салық салу принциптері жүзеге асырылады. Яғни, барлық салық төлеушілер тең болуы және алынған табыстан салық төлеуі тиіс.

 

https://kgd.gov.kz/kk/news/mobildi-audarymdar-turaly-derek-pen-dyek-1-139608

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О МОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОДАХ В 2024 ГОДУ

 

 1. ЗАЧЕМ НУЖНА ПРОВЕРКА МОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОДОВ?

Проверка мобильных переводов нацелена на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности.

Некоторые предприниматели получают оплату за проданный товар или услуги посредством мобильных переводов. Однако данные переводы производятся без применения контрольно-кассовых аппаратов, POS-терминалов и QR-кодов. Соответственно, не выдаются чеки и ущемляются права потребителей.

Следует подчеркнуть, что государство не будет проверять все мобильные переводы.

Под критерии проверки подпадут только лица, получившие мобильные переводы от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех месяцев подряд. То есть, в случае наличия признаков предпринимателей деятельности.

 

 1. МОЖНО ЛИ ПЕРЕВОДИТЬ ДЕНЬГИ РОДНЫМ И ДРУЗЬЯМ?

Физические лица, как и прежде, могут совершать и принимать мобильные переводы в своих личных целях: родственникам, друзьям, родителям и детям и по другим жизненным ситуациям. В этом плане никаких ограничений нет.

 

 1. НЕКОТОРЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ПРИНИМАТЬ ОПЛАТУ БЕЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТОМ И НАЧАЛИ ТРЕБОВАТЬ ОПЛАТУ ТОЛЬКО НАЛИЧНЫМИ. НАСКОЛЬКО ЭТО ЗАКОННО?

Согласно нормам Закона РК «О платежах и платежных системах», предусмотрены различные способы оплаты – банковской картой, QR-платежом или наличными деньгами (статья 25).

Отказ в принятии безналичных платежей является неправомерным и нарушает права потребителей.

За отказ предпринимателей в принятии платежей с использованием платежных карточек предусмотрена административная ответственность на первый раз предупреждение, при повторном нарушении – штраф в размере 147 680 тенге (40 МРП) (статья 194 КоАП).

 

 1. КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, ЕСЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ПРИНИМАЮТ БЕЗНАЛИЧНУЮ ОПЛАТУ?

О всех фактах отказа приема безналичных платежей необходимо обращаться в органы государственных доходов по месту жительства.

 

 1. КАК БЫТЬ, НАПРИМЕР, ТАКСИСТАМ? ОНИ ЖЕ НЕ МОГУТ С СОБОЙ НОСИТЬ КАССОВЫЕ АППАРАТЫ.

Частным извозчикам необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Сделать это можно через мобильные приложения «e-Salyq Business», «Egov Mobile» и некоторых банков второго уровня («Halyq bank», «Kaspi bank», «BankCenterCredit»).

При этом для приема безналичных платежей можно в режиме онлайн открыть предпринимательский банковский счет, куда будет поступать оплата за оказанные услуги. Для этого нужен лишь смартфон. Носить с собой контрольно-кассовые аппараты и POS-терминалы нет необходимости.

 

 1. НЕ ПРИВЕДЕТ ЛИ ДАННАЯ ИНИЦИАТИВА К ОТТОКУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В «ТЕНЬ»?

Сейчас намного выгоднее добросовестно исполнять налоговые обязательства.

Для ведения и развития бизнеса созданы благоприятные условия. Упрощены порядки налоговых режимов – ставки налога составляют всего от 1% до 4% в зависимости от вида деятельности.

Если при таких условиях предприниматель принимает мобильные переводы, то он уже находится в тени и попадает под налоговый контроль.

При этом проверка мобильных переводов не затрагивает добросовестных налогоплательщиков.

Таким образом, реализуются принципы справедливости и обязательности налогообложения, где все налогоплательщиков находятся на равных условиях и платят налоги от полученных доходов.

 

https://kgd.gov.kz/ru/news/chto-nuzhno-znat-o-mobilnyh-perevodah-v-2024-godu-1-139608