ӘЙ Т Е К Е Б И Г Е А Р Н А Л Д Ы

0
14

ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ Б І Р Л І Г І Н  НЫҒАЙТУҒА ҮЛКЕН  ҮЛЕС ҚОСҚАН  АТАҚТЫ ҮШ БИДІҢ  БІРІ, МЕМЛЕКЕТ
Қ А Й Р А Т К Е Р І  ӘЙТЕКЕ БИ  Б А Й Б Е К Ұ ЛЫН Ы Ң  ТУҒАНЫНА 380  ЖЫЛ ТОЛУЫНА ОРАЙ ШЫҒЫРЛЫ
А У Ы Л Д Ы Қ  К І Т А П Х А Н А С Ы  “ӘЙТЕКЕ БИ:   ПАРАСАТ БИІГІ  МЕН СӨЗ ҚҰДІРЕТІ”  АТТЫ ТАРИХИ
САҒАТ ӨТКІЗДІ.

Шара барысында халқымыздың от ауызды, орақ тілді дүлдүлі Әйтеке бидің өмір деректерінен, Тәуке
ханның тұсында қазақ жұртының бір орталыққа бағынып, біртұтас ел болуына және “Жеті жарғы” заңдарын
жетілдіруге зор үлес қосқаны туралы мәліметтер айтылды.
ӨЗ ТІЛШІМІЗ.