«Еңбек Жолы» республикалық конкурсына қатысыңыз!

0
46

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі, Қазақстан Республикасының «Атамекен» Ұлтық кәсіпкерлер палатасы, Қазақстан Республикасының Кәсіподақтар Федерациясы және жергілікті атқарушы органдар «Еңбек жолы» конкурсынын өткізу бойынша                    іс-шаралар жоспарына сәйкес «Еңбек Жолы» конкурсын 2023 жылы өткізуін хабарлайды.

«Еңбек Жолы» конкурсы жастарды еңбекті құрметтеу рухында тәрбиелеу, еңбек дәстүрлерін сақтау, көбейту мақсатында және үздік еңбек әулеттері мен өндіріс жұмыскерлерін айқындауға мүмкіндік береді. Конкурс «Жалпыға ортақ Еңбек қоғамы» ұранымен Еңбек адамының қоғамдағы беделін арттыруға және өнімді еңбекті ынталандыруға ықпал етеді.

Конкурсты өткізу мақсаттары:

1) ұрпақтар сабақтастығын сақтау;

2) еңбек адамдары туралы оң қоғамдық пікір қалыптастыру және жаңа еңбек әулеттерін құру үшін кәсіпорындар мен ұйымдарда жағдайлар жасау;

3) қазақстандықтарда Қазақстан Республикасының экономикасын дамытуға елеулі үлес қосқан отандастарының жетістіктері үшін мақтаныш сезімін тәрбиелеу;

4) жастарды еңбекке құрметпен қарау, еңбек дәстүрлерін сақтау және көбейту рухында тәрбиелеу;

5) «Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы» аясында еңбек адамының қоғамдағы мәртебесін арттыру және еңбек өнімділігін ынталандыру.

Конкурс жыл сайын 2 (екі) кезеңде өткізіледі: өңірлік және республикалық.

Конкурсқа мемлекеттік қызметшілерді қоспағанда, салаға қарамастан кәсіпорындардың барлық қызметкерлері қатыса алады.

Конкурсқа қатысушылар ұсынған материалдар негізінде конкурс жеңімпаздарын анықтау жөніндегі республикалық және өңірлік комиссиялар мынадай номинациялар бойынша жеңімпаздарды анықтайды:

1) Үздік еңбек әулеті.

Бұл номинацияда ең ұзақ еңбек өтілі, ең көп марапаттары бар әулет таңдалады.

Еңбек әулеті– бір отбасының жақын туыстарының екі және одан да көп ұрпағы болып табылатын (ерлі-зайыптылардың бірі немесе екеуі балаларымен немесе немерелерімен), қазіргі уақытта еңбек қызметін жүзеге асыратын және осы кәсіпорында жиынтық жұмыс өтілі кемінде 20 жыл болатын бір ұйымның жұмыскерлер тобы. Еңбек қызметін бәрінен бұрын бастаған еңбек әулетінің өкілі әулеттің басшысы болып танылады.

Еңбек әулеті ауылдың, ауданның (қаланың, облыстың) қоғамдық өміріне белсенді қатысуға, жастарды кәсіптік бағдарлауға жәрдемдесуге, өз кәсібін насихаттауға тиіс;

2) Жұмыс істейтін жастардың үздік тәлімгері.

Бұл номинацияда кемінде 20 жыл жұмыс өтілі бар ең жоғары тиімді тәлімгер таңдалады.

3) Өндірістің үздік жас маманы.

Бұл номинацияда жұмыс өтілі 5 жылдан аспайтын ең белсенді және еңбекқор өндіріс жұмыскері таңдалады;

Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар ұсынылады:

Конкурсқа қатысушылар облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдарына екі данада қағаз және электрондық жеткізгіштерде келесі материалдарды ұсынады:

1) номинация көрсетілген, еркін нысандағы конкурсқа қатысу туралы өтінішті;

2) жеке куәліктің көшірмесін;

3) номинация тақырыбы бойынша 1-2 минуттан артық бейнероликті (қалауы бойынша жұмыс орны және дағдылары көрсетілген);

4) конкурсант туралы (жұмысы, отбасы, қызығатын ісі, хоббиі және

т.б.) 1 минуттан аспайтын компьютерлік презентация (Microsoft Power Point форматында);

5) еңбек әулетінің әр өкілінің немесе жұмыскердің жұмыс өтілін растайтын, жұмыс беруші куәландырған еңбек кітапшасының және өзге де құжаттардың көшірмелері (жұмыс орнынан анықтама);

6) жұмыс берушіден немесе кәсіподақтан ұсыным хат.

Бар болған жағдайда (келесі құжаттардың көшірмелері): мемлекеттік немесе ведомстволық наградалардың, грамоталардың, алғыс хаттардың көшірмелері біліктілікті арттыру туралы сертификаттар (бар болса).

Конкурсқа құжаттар мемлекеттік немесе орыс тілдерінде ұсынылады.

Конкурсты өткізу мерзімдері: сәуірінен бастап 1 шілдеге дейінгі мерзімде өңірлік деңгейде үміткерлерден материалдар мен өтінімдерді қабылдау;

1 тамызға дейінгі мерзімде «Еңбек Жолы» республикалық байқауының облыстық комиссиямен өңірлік деңгейдегі жеңімпаздарды анықтау;

қыркүйекте өнірлік еңбек форумдарында женімпаздарды марапаттау;

5 тамызға дейін «Еңбек Жолы» байқауының өңірлік деңгейінен жеңімпаздардың материалдарын ҚР ЕХӘҚМ-не әрі қарай республикалық деңгейде қатысу үшін ұсыну;

1-15 қыркүйек мерзіміне республикалық комиссиямен «Еңбек Жолы» республикалық байқау деңгеінің жеңімпаздарын анықтау;

қыркүйек айына «Еңбек жолы» конкурсының женімпаздардын «Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына» республикалық форумында марапаттау.

Осыған сәйкес, республикалық «Еңбек Жолы» конкурсына белсенді атсалышуларыңызды сұраймыз.

Нақты   ақпарат   пен  кеңесті Ақтөбе қаласы, Маресьев  көшесі,  101 мекен-жайында орналасқан Ақтөбе облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының 305 каб., тел.: 56-81-26, басқарманың веб-сайты: www.aktobe.gov.kz.

 

Участвуйте в республиканском конкурсе «Еңбек жолы»!

 Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», Федерация профсоюзов Республики Казахстан и местные исполнительные органы  в соответствии с планом мероприятий по проведению конкурса «Еңбек жолы»  объявляют о проведении республиканского конкурса «Еңбек Жолы» в 2023 году.

Конкурс «Еңбек жолы» определяет лучшие трудовые династии и работников производства, в целях воспитания молодежи в духе уважительного отношения к труду, сохранения и приумножения трудовых традиций.

Конкурс способствует повышению статуса Человека труда в обществе и стимулирования производительности труда под эгидой «Общества всеобщего труда».

Цели проведения конкурса:

1) сохранение преемственности поколений;

2) формирование позитивного общественного мнения о людях труда и создание условий для формирования новых трудовых династий на предприятиях и организациях;

3) воспитание у казахстанцев гордости за достижения соотечественников, внесших значительный трудовой вклад в развитие экономики Республики Казахстан;

4) воспитание молодежи в духе уважительного отношения к труду, сохранения и приумножения трудовых традиций;

5) повышение статуса Человека труда в обществе и стимулирования производительности труда под эгидой «Общества всеобщего труда».

Конкурс проводится ежегодно в 2 (два) этапа: региональный и республиканский.

В конкурсе могут участвовать все работники предприятий, вне зависимости от отрасли, за исключением государственных служащих.

На основании представленных участниками конкурса материалов республиканская и региональные комиссии по определению победителей конкурса определяют победителей по следующим номинациям:

1) Лучшая трудовая династия.

В данной номинации выбирается самая многочисленная династия с самым продолжительным трудовым стажем, имеющая наибольшее количество наград.

Трудовая династия – группа работников одной организации, представляющая два и более поколения близких родственников одной семьи (один или оба супруга совместно с детьми или внуками), осуществляющая трудовую деятельность в настоящее время и имеющая суммарный стаж работы на данном предприятии не менее 20 лет. Главой династии признается представитель трудовой династии, ранее всех начавший трудовую деятельность.

Трудовая династия должна принимать активное участие в общественной жизни аула, района (города, области), содействовать профессиональной ориентации молодежи, пропагандировать свою профессию;

2) Лучший наставник работающей молодежи.

В данной номинации выбирается самый высокоэффективный наставник со стажем работы не менее 20 лет.

3) Лучший молодой работник производства.

В данной номинации выбирается самый активный и трудолюбивый работник производства со стажем работы не более 5 лет;

Для участия в конкурсе представляются следующие документы:

Участники конкурса оформляют и представляют местным исполнительным органам областей, городов республиканского значения и столицы следующие материалы в двух экземплярах на бумажном и электронном носителях:

1) заявление об участии в конкурсе в произвольной форме с указанием номинации;

2) копия удостоверения личности;

3) видеоролик по теме номинации не более 1-2 минут (с демонстрацией рабочего места и навыков, при желании);

4) компьютерная презентация не более 1 минуты (в формате Microsoft Power Point) о конкурсанте (работа, семья, увлечение, хобби и т.п.);

5) копия трудовой книжки и иных документов, подтверждающих стаж работы каждого представителя трудовой династии или работника заверенная работодателем (справка с места работы);

6) рекомендательное письмо от работодателя или профсоюза.

При наличии (копии следующих документов): копии государственных или ведомственных наград, грамоты, благодарственные письма сертификаты о повышении квалификации (при наличии).

Документы на конкурс представляются на государственном или русском языках.

Сроки проведения конкурса:

— в срок с апреля по 1 июля прием заявок и материалов от претендентов на региональном уровне;

— в срок до 1 августа определение областной комиссией победителей регионального этапа республиканского конкурса «Еңбек Жолы»;

— в сентябре награждение победителей на региональных трудовых форумах;

— в срок до 5 августа направление материалов регионального этапа конкурса в МТСЗН РК для дальнейшего участия на республиканском этапе;

— в срок с 1-20 сентября определение республиканской комиссией победителей республиканского этапа конкурса «Еңбек Жолы»;

— в сентябре месяце награждение победителей конкурса «Еңбек жолы» на Республиканском форуме «К Обществу Всеобщего Труда»;

В связи с этим, просим принять активное участие в республиканском конкурсе «Еңбек Жолы».

Подробную информацию и консультацию можно получить в управлении координации занятости и социальных программ Актюбинской области, расположенном по адресу: г.Актобе, ул.Маресьева, 101, каб.№ 305,   тел. 56-81-23, 56-81-26, веб-сайт управления www.aktobe.gov.kz